Trajnimet e projektit TEAVET

Përzgjidh trajnimet sipas agjensise ose modulit


 • 19 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: Zhuljeta Lilo
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Zhuljeta Lilo
  Trajnues të tjerë:

 • 05 / 08 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokastër
  Trajnuesi: Jani Dine
  Trajnues të tjerë: Mimoza Çarka

 • 01 / 08 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Merita Isaraj
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL- Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Merita Isaraj
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: ONLINE
  Trajnuesi: Valbona Caushi
  Trajnues të tjerë:

 • 26 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Valbona Caushi
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 07 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Luiz Seiti

 • 16 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Salla Mediatekë ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: GJERGJI SPIRI

 • 23 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 18 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 28 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: ONLINE
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 10 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 13 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 10 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 09 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Salla Mediatekë ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit -1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit = 1000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00 pm
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 06 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL Center, ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, ora 11:00 am, linku do tju dërgohet në adresat e-mail.
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Qendra LLL Center, ora 14:00 deri 18:00 pm
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 11 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 18 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 kredit = 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00 pm
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 09 / 07 / 2020

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Lagjia 18 Shtatori Rruga Studenti nr 31
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 13 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Salla Mediatekë , ora 14.00 - 18.00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 17 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL- Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 08 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 30 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 18 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Lagjja"18 Shtatori", Rruga Studenti, Gjirokastër
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash MEMA

 • 28 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: BEKTASH MEMA

 • 21 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Irma Gjolleshi

 • 04 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Luiz Seiti

 • 24 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, ora 11:00 am, linku do tju dërgohet në adresat e-mailit
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Majlinda Bobrati
  Trajnues të tjerë: Zamira Boboli

 • 15 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universitet "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: Majlinda Bobrati
  Trajnues të tjerë: Zamira Boboli

 • 23 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster Qendra e Trajnimeve Profesionale
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Luiz Seiti

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Irma Gjolleshi

 • 23 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL- Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Irma Gjolleshi