Trajnimet e projektit TEAVET

Përzgjidh trajnimet sipas agjensise ose modulit


 • 16 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu"
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 16 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit, Universiteti "Aleksander Moisiu"
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2 kredite - 2. 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, linku do ju përcillet nga trajneri
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2 kredite-2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnuesi do tju percjelli linkun per te zhvilluar trajnimin online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Blv Ismail Qemali
  Trajnuesi: Lindita Liçaj
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2000 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO (I kombinuar)
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë: -

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2000 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar-Online
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Biblioteka e universitetit, kati i II, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
  Trajnuesi: Erind Bedalli
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2400 lek
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Eljona Zanaj

 • 17 / 04 / 2023

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 24 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: UNIVERSITETI I VLORES
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Zhuljeta Lilo
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 27 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite 2.000 lek
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - në orën 12:00 - linku do ju dërgohet në adresat tuaja të e -mailit.
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 14:30 -linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-ora 14:30- linku do ju percillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit, Kapusi Universitar Spitalle
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - linku do t'ju përcillet me email.
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite-2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-linku do ju përcillet nga trajnuesi
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2. 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2. 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, linku do ju përcillet nga trajnuesi
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 25 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu", Durrës; Fakulteti Edukimit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu", Durrës; Fakulteti Edukimit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit, Universiteti Aleksander Moisiu
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti Durresit, Fakulteti Edukimit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 23 / 11 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Durresit, Fakulteti Edukimit, Salla 503
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 09 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Blv Ismail Qemali
  Trajnuesi: Esmeralda Hoxha
  Trajnues të tjerë: Elda Robi

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: RAFAIL PRODANI
  Trajnues të tjerë: -

 • 17 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO. Ora 14.30.
  Trajnuesi: RAFAIL PRODANI
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO - Online
  Trajnuesi: RAFAIL PRODANI
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane
  Trajnuesi: RAFAIL PRODANI
  Trajnues të tjerë: -

 • 02 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane
  Trajnuesi: Rafail Prodani
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane UNIKO
  Trajnuesi: Rafail Prodani
  Trajnues të tjerë:

 • 05 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 LEKË
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: RAFAIL PRODANI
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 03 / 2023

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane UNIKO
  Trajnuesi: Rafail Prodani
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 03 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eljona Zanaj
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2400 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Eljona Zanaj
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit-1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 05 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 26 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit -1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Uamd
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit, 1000 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnuesi do ju njoftoje per oren dhe vendin e trajnimit
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - trajneri do ju percjelli linkun per te zhvilluar trajnimin
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Durres
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 09 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Tirane
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Trajnimi do të zhvilohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Diber
  Adresa: Diber
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit -1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online- ora 13:00- linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 12:00-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Griselda Abazaj
  Trajnues të tjerë: Rita Loloci

 • 15 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - në orën 16:00 - linku do ju dëgohet në adresat tuaja të e-mailit.
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Alda Jashari
  Trajnues të tjerë: Ali jashari

 • 04 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL- Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Merita Isaraj
  Trajnues të tjerë:

 • 09 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali Vlore
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online, Vlore
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 17 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë: Monika Hasani

 • 16 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Fatlinda Shkurtaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 31 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 13:00-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Daniela Mece
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit-1.000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - linku do ju percillet nga trajnuesi me e-mail.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi doo të zhvillohet online, linku do ju përcillet nga trajnuesi
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnim do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, linku do ju percillet nga trajneri
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Rita Loloci

 • 21 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-linku do ju përcillet nga trajneri
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajneri do ju percjelli me email infomacion per oren dhe menyren se si do te zhvillohet trajnimi
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - trajneri do ju përcjelli me email orën dhe linkun për të marë pjesë në trajnim.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit-1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online, trajneri do ju percjelli me email linkun per te mare pjese.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online- linku do ju përcillet nga trajneri
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit- 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajneri do t'ju përcjellë email lidhur me orën e zhvillimit te trajnimit- trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit- 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1. 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit- 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: ONLINE
  Trajnuesi: Valbona Caushi
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Qendra RDC
  Trajnuesi: Entela Avdulaj
  Trajnues të tjerë: Eriona Dervishaliaj

 • 22 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Erjona Dervishaliaj
  Trajnues të tjerë: Entela Avdulaj

 • 16 / 11 / 2022

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Vlores Ismail Qemali, Qendra RDC
  Trajnuesi: Entela Avdulaj
  Trajnues të tjerë: Eriona Dervishaliaj

 • 08 / 06 / 2023

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Vlores Ismail Qemali,
  Trajnuesi: Entela Avdulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit-1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 11:00-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Klodiana Leka
  Trajnues të tjerë: Anita Muho

 • 14 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online- linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit.
  Trajnuesi: Klodiana Leka
  Trajnues të tjerë: Anita Muho

 • 06 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit - 1 .000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-në orën 11:00-linku do ju dërgohet në adresat tuaja të e-mailit.
  Trajnuesi: Klodiana Leka
  Trajnues të tjerë: Anita Muho

 • 02 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO. Ora 14.30.
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë: -

 • 17 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200 ALL
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Online, organizon Universiteti Sporteve
  Trajnuesi: Juel Jarani
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Juel Jarani
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Salla Mediatekë ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali Vlore
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 24 / 04 / 2023

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali Vlore
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 03 / 2023

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200LEKE
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UNIVERSITETI I VLORES
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET) (Për mësuesit e gjuhës angleze)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET) (Për mësuesit e gjuhës angleze)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET) (Për mësuesit e gjuhës angleze)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET) (Për mësuesit e gjuhës angleze)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar-UNIKO (i kombinuar)
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë: -

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET) (Për mësuesit e gjuhës angleze)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë: -

 • 28 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET) (Për mësuesit e gjuhës angleze)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Benita Stavre
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 (një) kredit- 1 200 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center
  Trajnuesi: Doc. Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Doc. Gjergji Spiri

 • 23 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 18 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 28 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: ONLINE
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 07 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 18 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Qendra RDC
  Trajnuesi: Aranit Gjipali
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 27 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 13 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Uv
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Vlores, C101, Godina C Skele Vlore
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 01 / 2023

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UV, godina C, kati i peste.
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 09 / 02 / 2023

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UV, godina C, kati i peste.
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 06 / 2023

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UV, godina C, kati i peste.
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 12 / 06 / 2023

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UV, godina C, kati i peste.
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 05 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 02 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1000/ lek krediti
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 11 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 09 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 lek
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 09 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 13 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online, trajneri do ju percjelli me email linkun per te zhvilluar trajnimin.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, trajneri do ju percjelli linkun me email për t'u perfshire
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 09 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online, trajnuesi do t'ju percjelli linkun per t'u perfshire ne trajnim
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajneri do ju percjelli informacionin per oren dhe menyren e trajnimit
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 20 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajneri do ju njoftojë nëpërmjet adresave të emailit lidhur me orën e zhvillimit te trajnimit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite, 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD,Trajnuesi do ju lajmeroj per oren dhe vendin e trajnimit
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite-2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online, linku do ju percillet nga trajneri
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2. 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online,trajneri do ju njoftojë me email lidhur me orën se kur do të zhvillohet trajnimi.
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Rita Loloci

 • 04 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - linku do ju percillet nga trajnuesi
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite- 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite-2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2. 000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trainimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online - linku do ju percillet nga trajnuesi
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Rita Loloci

 • 10 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite-2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Diber
  Adresa: Diber
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti i Edukimit (Kampus - Spitallë)
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 09 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Tiranë
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 17 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online - linku do ju percillet ne adresat tuaja te e-mialit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 14:30-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - në orën 11:00 - linku do ju dëgohet në adresat tuaja të e-mailit.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë: Olger Brame

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë: -

 • 30 / 03 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 01 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 24000 ALL
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Online
  Trajnuesi: Blerina Mema
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit -1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 09 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Salla Mediatekë ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit = 1000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00 pm
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 06 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 (një) kredit- 1 200 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center
  Trajnuesi: Prof.asoc. Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Prof.asoc. Kozeta Sala

 • 13 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 20 / 01 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 (kredit) = 1 200 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës
  Trajnuesi: Prof.asoc. Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 19 / 06 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 400 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej"
  Trajnuesi: Prof.asoc. Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Prof.asoc. Kozeta Sala

 • 02 / 05 / 2023

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1200LEKE
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: UNIVERSITETI I VLORES
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Eljona Zanaj

 • 15 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2400 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Fatlinda Shkurtaj
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Fatlinda Shkurtaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 09 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: TRAJNIMI DO TË ZHVILLOHET ONLINE
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu"
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 11 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit; UAMD
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 24 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit, Universiteti "Aleksander Moisiu"
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 11 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, trajneri do ju percjelli linkun per te mare pjese
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu", Durrës; Fakulteti Edukimit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit, Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 31 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 Leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti i Durresit, Fakulteti Edukimit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 30 / 11 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 Leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Durresit, Fakulteti Edukimit, Salla 503 dhe Online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 11 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 Leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Durresit, Fakulteti Edukimit, Salla 503
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë: -

 • 20 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO. Ora 14.30.
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë: -

 • 05 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 LEKË
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve Tirane
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë: Blerina Mema

 • 03 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë: Blerina Mema

 • 04 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 ALL
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Online, ZOOM. Rr. Muhamet Gjollesha
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom
  Trajnuesi: Blerina Mema
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë: Blerina Mema

 • 11 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 06 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL Center, ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, ora 11:00 am, linku do tju dërgohet në adresat e-mail.
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 03 / 2023

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 (kredit) = 1 200 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 26 / 06 / 2023

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 200 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej"
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Ina Nasto

 • 21 / 09 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Qendra RDC
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200 ALL
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Online, organizon Universiteti Sporteve,
  Trajnuesi: Blerina Mema
  Trajnues të tjerë: Keida Ushtelenca

 • 17 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Blerina Mema
  Trajnues të tjerë: Keida Ushtelenca

 • 07 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendrae Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO. Ora 14.30.
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar - UNIKO
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë: -

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë: -

 • 02 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Lorena Robo
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Lorena Robo
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 03 / 2023

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Lorena Robo
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 03 / 2023

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 (kredit) = 1 200 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al
  Trajnuesi: Mimoza Çarka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 18 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 kredit = 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00 pm
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 20 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Qendra LLL Center, ora 14:00 deri 18:00 pm
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 11 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 31 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali Vlore
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 21 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Aranit Gjipali
  Trajnues të tjerë: Migena Balla

 • 23 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online, trajneri do ju percjelli linkun per t'u perfshire ne trajnim
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 23 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajneri do ju percjelli me email infomacion per oren dhe menyren se si do te zhvillohet trajnimi
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Do të njoftoheni nga trajneri për orën e zhvillimit te trajnimit nëpërmjet emailit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 23 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 23 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2. 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online dhe linku do ju percillet nga trajneri
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite -2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: TRAJNIMI DO TË ZHVILLOHET ONLINE
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-linku do ju përcillet nga trajneri
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 10 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Aleksandër Moisiu (Kampus)
  Trajnuesi: Amba Duka
  Trajnues të tjerë:

 • 06 / 01 / 2023

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës
  Trajnuesi: Amba Duka
  Trajnues të tjerë:

 • 06 / 02 / 2023

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës
  Trajnuesi: Amba Duka
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë: Olger Brame

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2000 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar -Online
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO. Ora 14.30.
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 18 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Lagjja"18 Shtatori", Rruga Studenti, Gjirokastër
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash MEMA

 • 17 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL- Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 08 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 13 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Salla Mediatekë , ora 14.00 - 18.00
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 06 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 (një) kredit- 1 200 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center
  Trajnuesi: Mimoza Çarka
  Trajnues të tjerë: Prof. Dr. Bektash Mema

 • 24 / 01 / 2023

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 (kredit) = 1 200 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës
  Trajnuesi: Mimoza Çarka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 24 / 04 / 2023

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 (kredit) = 1 200 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al
  Trajnuesi: Mimoza Çarka
  Trajnues të tjerë: Prof.dr. Bektash Mema

 • 29 / 05 / 2023

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2 400 Lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej"
  Trajnuesi: Mimoza Çarka
  Trajnues të tjerë: Prof. dr. Bektash Mema

 • 06 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Entela Avdulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, qendra RDC
  Trajnuesi: Sulltana Bilbili
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 01 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë:

 • 23 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë: Enida Pulaj

 • 22 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 30 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 05 / 2023

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UV, godina C, kati i peste.
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Bulevardi Ismail Qemali
  Trajnuesi: Blerina Dhrami
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Blv Ismail Qemali
  Trajnuesi: Blerina Dhrami
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Blv Ismail Qemali
  Trajnuesi: Briseida Çakërri
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO -TEAVET
  Trajnuesi: Magdalini Vampa Gaqollari
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Magdalini Vampa Gaqollari
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane UNIKO
  Trajnuesi: Magdalini Vampa Gaqollari
  Trajnues të tjerë: -

 • 21 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Irma Gjolleshi

 • 24 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, ora 11:00 am, linku do tju dërgohet në adresat e-mailit
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 04 / 2023

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1 (kredit) = 1 200 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Irma Gjolleshi

 • 01 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Online
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 06 / 2022

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: uv
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë: A. Cipi

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy dhe komunikimi online (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë: -

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy dhe komunikimi online (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë: -

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy dhe komunikimi online (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1000 Lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy dhe komunikimi online (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy dhe komunikimi online (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1 (një) kredit- 1 200 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center
  Trajnuesi: Doc.Msc.Majlinda Bobrati
  Trajnues të tjerë: MSc. Zamira Boboli

 • 20 / 04 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center ora 14:00-18:00
  Trajnuesi: Majlinda Bobrati
  Trajnues të tjerë: Zamira Boboli

 • 05 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC, Godina e FSHT,. kati i peste, UV - online
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 22 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC ,Universiteti iVlores, Godina C
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 05 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC, UV
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 05 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: 1000 LEKË
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 03 / 2022

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universitet "Eqrem Çabej", Mediateka ora 14:00 - 18:00
  Trajnuesi: Majlinda Bobrati
  Trajnues të tjerë: Zamira Boboli

 • 09 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 06 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Ilir Sallata
  Trajnues të tjerë: Rita Loloci

 • 27 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: UaMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 18 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit - 1000 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 09 / 12 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 12:00- linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 31 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit-1.000lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-në orën 12:30 -linku do ju dërgohet në adresat e e-mailit.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 25 / 05 / 2023

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV)

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti:
  Adresa: UAMD
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 19 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane -UNIKO
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë: -

 • 20 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar. UNIKO. Ora 14.30.
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë: -

 • 04 / 02 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 Lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO-Online
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 01 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Irma Gjolleshi

 • 23 / 05 / 2022

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej"

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122