Trajnimet e projektit TEAVET

Përzgjidh trajnimet sipas agjensise ose modulit


 • 30 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI SHKODER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: -
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Shkoder
  Adresa: Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar, pranë Rektoratit, Universiteti "Luigj Gurakuqi"Sheshi 2 Prilli, 2001, Shkodër
  Trajnuesi: Jozef Bushati
  Trajnues të tjerë: Sidita Duli

 • 12 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: Zhuljeta Lilo
  Trajnues të tjerë:

 • 12 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti:
  Adresa: Biblioteka e universitetit, kati i II, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
  Trajnuesi: Erind Bedalli
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: 2400 lek
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Eljona Zanaj

 • 25 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN112
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali, Qendra RDC, Godina C, kati peste.
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 22 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00
  Trajnuesi: Zhuljeta Lilo
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Elbasan
  Adresa: Biblioteka e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, kati i II, Elbasan
  Trajnuesi: Alketa Vangjeli
  Trajnues të tjerë: -

 • 22 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 27 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Të nxënët dhe kultura e vlerësimit në Shqipëri (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN113
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite 2.000 lek
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - në orën 12:00 - linku do ju dërgohet në adresat tuaja të e -mailit.
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 14:30 -linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-ora 14:30- linku do ju percillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - linku do t'ju përcillet me email.
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 11 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti Edukimit, Kapusi Universitar Spitalle
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2 kredite- 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, Ora 14.00
  Trajnuesi: Menada Petro
  Trajnues të tjerë: Klodiana Leka

 • 20 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI SHKODER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: -
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Shkoder
  Adresa: Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar, pranë Rektoratit, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Sheshi 2 Prilli, Rruga Studenti Nr. 24, Shkodër 4001 -Shqipëri
  Trajnuesi: Jozef Bushati
  Trajnues të tjerë: Dr. Pranvera Kraja

 • 05 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 2000 LEKË
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: RAFAIL PRODANI
  Trajnues të tjerë:

 • 05 / 08 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokastër
  Trajnuesi: Jani Dine
  Trajnues të tjerë: Mimoza Çarka

 • 03 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 03 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mjetet digjitale pë mësim dhe mësimdhënie (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN114
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eljona Zanaj
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 09 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Tirane
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Diber
  Adresa: Diber
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit 1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Durres
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Trajnimi do të zhvilohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit -1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online- ora 13:00- linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 12:00-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Griselda Abazaj
  Trajnues të tjerë: Rita Loloci

 • 15 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - në orën 16:00 - linku do ju dëgohet në adresat tuaja të e-mailit.
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, ora 9.00
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", Blv "Ismail Qemali", Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Mallëngjim Skënderaj
  Trajnues të tjerë: Gerta Mehmeti

 • 22 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Blv "Ismail Qemali", P.O. Box 4358, Zip Code 9401, Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Mallëngjim Skënderaj
  Trajnues të tjerë: Gerta Mehmeti

 • 12 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Alda Jashari
  Trajnues të tjerë: Ali jashari

 • 01 / 08 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Merita Isaraj
  Trajnues të tjerë:

 • 02 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Elbasan
  Adresa: Biblioteka e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, kati i II, Elbasan
  Trajnuesi: Arbër Gjeta
  Trajnues të tjerë: -

 • 16 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Fatlinda Shkurtaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 17 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë: Monika Hasani

 • 25 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN115
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online, Vlore
  Trajnuesi: Monika Hasani
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 31 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 13:00-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Daniela Mece
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, ora 14.00
  Trajnuesi: Daniela Mece
  Trajnues të tjerë: Kseanela Sotirofski

 • 12 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: ONLINE
  Trajnuesi: Valbona Caushi
  Trajnues të tjerë:

 • 26 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Valbona Caushi
  Trajnues të tjerë:

 • 04 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Elbasan
  Adresa: Biblioteka e universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, kati II
  Trajnuesi: Jonida Mustafaraj
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Qendra RDC
  Trajnuesi: Entela Avdulaj
  Trajnues të tjerë: Eriona Dervishaliaj

 • 22 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: Falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali Vlore, Godina C, kati 1
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 22 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN116
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Erjona Dervishaliaj
  Trajnues të tjerë: Entela Avdulaj

 • 06 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit - 1 .000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-në orën 11:00-linku do ju dërgohet në adresat tuaja të e-mailit.
  Trajnuesi: Klodiana Leka
  Trajnues të tjerë: Anita Muho

 • 13 / 04 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit-1000 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 11:00-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Klodiana Leka
  Trajnues të tjerë: Anita Muho

 • 14 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online- linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit.
  Trajnuesi: Klodiana Leka
  Trajnues të tjerë: Anita Muho

 • 31 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu" Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, ora 13.30
  Trajnuesi: Anita Muho
  Trajnues të tjerë: Klodiana Leka

 • 14 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", Blv "Ismail Qemali", Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Saniela Xhaferi
  Trajnues të tjerë: Briseida Çakërri

 • 17 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", Blv "Ismail Qemali", Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Saniela Xhaferi
  Trajnues të tjerë: Briseida Çakërri

 • 06 / 12 / 2019

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI SHKODER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: -
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Shkoder
  Adresa: Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar, prane Rektoratit Universiteti "Luigj Gurakuqi", Sheshi 2 Prilli, 4001, Shkoder
  Trajnuesi: Gezim Dibra
  Trajnues të tjerë: Dr. Eranda Halluni Bilali, Prof. as. dr Jozef Bushati

 • 15 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: Falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Juel Jarani
  Trajnues të tjerë: Anesti Qeleshi

 • 15 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Juel Jarani
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 07 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Luiz Seiti

 • 12 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN117
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Elbasan
  Adresa: Biblioteka e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" , Kati 2.
  Trajnuesi: Florinda Tarusha
  Trajnues të tjerë: -

 • 12 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti i Vlores, Godina C, Kati i peste
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë: mariglena meminaj

 • 10 / 07 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV , Vlore
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 30 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 15 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Meodologjitë e mësimdhënies (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN117
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Elmira Kushta
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: Projekti TEAVET
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Benita Stravre
  Trajnues të tjerë: Erinda Papa

 • 15 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: Falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Anesti Qeleshi
  Trajnues të tjerë: Juel Jarani

 • 26 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: Falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: RR. Muhamet Gjollesha,
  Trajnuesi: Blerina Mema
  Trajnues të tjerë: Keida Ushtelenca

 • 10 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: GJERGJI SPIRI

 • 28 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: ONLINE
  Trajnuesi: Harallamb Margariti
  Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri

 • 18 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19CN118
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Elbasan
  Adresa: Biblioteka e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, kati i II, Elbasan
  Trajnuesi: Merita Hoxha
  Trajnues të tjerë: -

 • 03 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC, Universiteti Ismail Qemali, Godina C, Kati 5, Skele, Vlore
  Trajnuesi: Migena Balla
  Trajnues të tjerë: Aranit Gjipali

 • 18 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Qendra RDC
  Trajnuesi: Aranit Gjipali
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 07 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Menaxhimi i klasës(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN118
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 17 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online - linku do ju percillet ne adresat tuaja te e-mialit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2.000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Diber
  Adresa: Diber
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 25 / 10 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti i Edukimit (Kampus - Spitallë)
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 16 / 09 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite - 2000 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Tiranë
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 17 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 14:30-linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2 kredite -2.000
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - në orën 11:00 - linku do ju dëgohet në adresat tuaja të e-mailit.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Olger Brame
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: Falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve, RR. Muhamet Gjollesha, Tiranë
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë: Mirjeta Cenaj

 • 10 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 13 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1 kredit = 1000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00 pm
  Trajnuesi: Jaho Cana
  Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

 • 15 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 2400 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Fatlinda Shkurtaj
  Trajnues të tjerë:

 • 20 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN119
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Fatlinda Shkurtaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 05 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1000 LEKË
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Erinda Papa
  Trajnues të tjerë:

 • 10 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve Tirane
  Trajnuesi: Keida Ushtelenca
  Trajnues të tjerë: Blerina Mema

 • 27 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, ora 11:00 am, linku do tju dërgohet në adresat e-mail.
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: Aida Sotiri
  Trajnues të tjerë:

 • 07 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV-online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Ina Nasto

 • 21 / 09 / 2020

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Qendra RDC
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 14 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 03 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN120
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 17 / 06 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Tirane
  Adresa: Universiteti i Sporteve
  Trajnuesi: Blerina Mema
  Trajnues të tjerë: Keida Ushtelenca

 • 07 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 19 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: LORENA ROBO
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1 kredit = 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti i Gjirokastrës; Mediateka ora 14.00-18.00 pm
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 09 / 07 / 2020

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Lagjia 18 Shtatori Rruga Studenti nr 31
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 21 / 12 / 2020

  Apliko

  Moduli: Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN121
  Tarifa: 1200 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Aranit Gjipali
  Trajnues të tjerë: Migena Balla

 • 20 / 12 / 2019

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: pa pagese
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti i Edukimit, Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Kampusi Spitalle, salla 101, ora 13.30
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ambera Duka

 • 06 / 12 / 2019

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti i Edukimit, Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Kampusi Spitalle. Salla 101, Ora 13.30
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ambera DUka

 • 04 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: Pa tarifë-Projekti TEAVET
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të VAzhduar, UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë: Olger Brame

 • 29 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Arjan Kamburi
  Trajnues të tjerë:

 • 18 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Lagjja"18 Shtatori", Rruga Studenti, Gjirokastër
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash MEMA

 • 28 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: UNIVERSITETI EQREM CABEJ GJIROKASTER
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: BEKTASH MEMA

 • 30 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: MIMOZA Carka
  Trajnues të tjerë: Bektash Mema

 • 12 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, qendra RDC
  Trajnuesi: Sulltana Bilbili
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 20 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: pa pagese
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV, Godina C, kati i peste, Skele, Vlore
  Trajnuesi: Sulltana Bilbili
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 06 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC, Kati i peste, Godina C, Skele
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë: Sulltana Bilbili, Mariglena Meminaj

 • 06 / 12 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Entela Avdulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 01 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 29 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN123
  Tarifa: 2400
  Nr. Kredite: 2
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Eva Cipi
  Trajnues të tjerë:

 • 14 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", Blv "Ismail Qemali", Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Blerina Dhrami
  Trajnues të tjerë: Fabiola Deliaj

 • 21 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", Blv "Ismail Qemali", Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Blerina Dhrami
  Trajnues të tjerë: Fabiola Deliaj

 • 23 / 11 / 2020

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë: Enida Pulaj

 • 22 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Kultura e të nxënit (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN124
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Mariglena Meminaj
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, ora 13.30
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 04 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Luiz Seiti

 • 24 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1 kredit- 1 000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online, ora 11:00 am, linku do tju dërgohet në adresat e-mailit
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë:

 • 13 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ELBASAN

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: Pa pagesë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Elbasan
  Adresa: Biblioteka e Universistetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", Kati 2, Elbasan.
  Trajnuesi: Valentina Haxhiymeri (Xhafa)
  Trajnues të tjerë: Elda Gjergji

 • 29 / 06 / 2020

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV ( online)
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 27 / 07 / 2020

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 15 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: online
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë: A. Cipi

 • 01 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN125
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Enida Pulaj
  Trajnues të tjerë:

 • 08 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Uniersiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, ora 10.00
  Trajnuesi: Ramiola Kalemi
  Trajnues të tjerë:

 • 28 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", Blv "Ismail Qemali", Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Elda Robi
  Trajnues të tjerë: Jezerca Hodaj

 • 22 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Blv "Ismail Qemali", P.O. Box 4358, Zip Code 9401, Vlorë, Shqipëri
  Trajnuesi: Elda Robi
  Trajnues të tjerë: Jezerca Hodaj

 • 27 / 03 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI SHKODER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: -
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Shkoder
  Adresa: Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar, pranë Rektoratit, Universiteti "Luigj Gurakuqi", Sheshi 2 Prilli, Rruga Studenti Nr 24, Shkodër 4001-Shqipëri
  Trajnuesi: Mimoza Priku
  Trajnues të tjerë: Bresena Kopliku

 • 22 / 06 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV ( online)
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: MAriglena Meminaj

 • 05 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC, Godina e FSHT,. kati i peste, UV - online
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 22 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC ,Universiteti iVlores, Godina C
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 05 / 10 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy and online comunication (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN126
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Qendra RDC, UV
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Mariglena Meminaj

 • 15 / 02 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Universiteti "Aleksander Moisiu" Durres, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Spitalle, Salla 101, Ora 10.00
  Trajnuesi: Ramiola Kalemi
  Trajnues të tjerë: Enkelejda Cenaj

 • 03 / 04 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI SHKODER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: -
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Shkoder
  Adresa: Vendendodhja: Shkoder,Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar, pranë Rektoratit, Universiteti "Luigj Gurakuqi", Sheshi 2 Prilli, Rruga Studenti Nr 24, Shkodër 4001-Shqipëri
  Trajnuesi: Mimoza Priku
  Trajnues të tjerë: Valbona Karakaci

 • 05 / 02 / 2021

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: 1000 LEKË
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: UNIKO
  Trajnuesi: Albina Pajo
  Trajnues të tjerë:

 • 22 / 06 / 2020

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV (online)
  Trajnuesi: Eljona Zanaj
  Trajnues të tjerë: Eva Cipi

 • 15 / 11 / 2019

  Apliko

  Moduli: Media literacy in a digitalized word (TEAVET)(TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN127
  Tarifa: falas
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: Universiteti Ismail Qemali Vlore, Godina C, kati 5, Qendra RDC
  Trajnuesi: Nirida Pashaj
  Trajnues të tjerë: Eljona Zanaj

 • 13 / 12 / 2019

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: Pa pagese
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Fakulteti i Edukimit, "Universiteti Aleksander Moisiu" Durres, Kampusi Spitalle, Salla 101, ora 13.30
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Orneda Gega

 • 31 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit-1.000lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online-në orën 12:30 -linku do ju dërgohet në adresat e e-mailit.
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 08 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 18 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit - 1000 lek
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do te zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 30 / 11 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit- 1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online
  Trajnuesi: Rita Loloci
  Trajnues të tjerë:

 • 24 / 05 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI I DURRESIT

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1 kredit -1.000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Durres
  Adresa: Trajnimi do të zhvillohet online - ora 12:00- linku do ju përcillet në adresat tuaja të emailit
  Trajnuesi: Orneda Gega
  Trajnues të tjerë: Ilir Sallata

 • 19 / 03 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: QENDRA E FORMIMIT TE VAZHDUAR;UNIVERSITETI "FAN NOLI", KORÇE

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1000 lekë
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Korçe
  Adresa: Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO
  Trajnuesi: Denisa Titili
  Trajnues të tjerë:

 • 23 / 01 / 2020

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 0
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokaster
  Adresa: Universiteti Eqrem Cabej Gjirokaster Qendra e Trajnimeve Profesionale
  Trajnuesi: Loreta Mamani
  Trajnues të tjerë: Luiz Seiti

 • 25 / 01 / 2021

  Apliko

  Moduli: Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET)

  Agjensia: UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË

  Kategoria: TEAVET
  Kodi: 19ÇN122
  Tarifa: 1200 leke
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Vlore
  Adresa: UV online
  Trajnuesi: Amali Cipi
  Trajnues të tjerë: Enida Pulaj