Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...


 • 10 / 02 / 2023

  Apliko

  Moduli: MJETET DHE MATERIALET E REJA DIDAKTIKE NË NDËRTIMIN E NJË PROGRAMI MËSIMOR PËR TEMATIKAT E FORMIMIT ETIK.

  Agjensia: Komisioni Kombëtar I Edukimit Katolik (KKEKSH)

  Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
  Kodi: 22EKP067
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokastër
  Adresa: Gjirokaster
  Trajnuesi: Mirela Dautaj Andreozzi
  Trajnues të tjerë: Teuta Buka

 • 17 / 02 / 2023

  Apliko

  Moduli: IMPAKTI I PËRFSHIRJES SË NJË NXËNËSI ME NEVOJA TË VEÇANTA NË KLASAT ME NXËNËS ME ZHVILLIM NEUROTIPIK DHE PREZANTIM I INSTRUMENTEVE PËR MANAXHIMIN E SITUATAVE PROBLEMATIKE NË KLASË

  Agjensia: Komisioni Kombëtar I Edukimit Katolik (KKEKSH)

  Kategoria: Gjitheperfshirja
  Kodi: 22GJ050
  Tarifa: 1000
  Nr. Kredite: 1
  Qyteti: Gjirokastër
  Adresa: Gjirokaster
  Trajnuesi: Phd Megi Vjerdha (Shllaku)
  Trajnues të tjerë:


... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

 

Lista e trajnimeve

Apliko Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
A 02 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 02 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 02 / 02 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) MARRËDHËNIA PRIND-MËSUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 lekë Orneda Gega Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 14:00 0676895414
A 02 / 02 / 2023 Botime Pegi SH.P.K HARTIMI I TESTEVE PËRMBLEDHËSE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT BAZË, BAZUAR NË KOMPETENCA Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Pogradec 1300 Arjana Krasta Shella Zoom + Hotel Perla, rruga "Deshmoret e Pojskes", Pogradec 15:30 694007502
A 02 / 02 / 2023 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Lushnjë 1000 Ylli Krakulli Shkolla "Daka" 14:30 684683665
A 02 / 02 / 2023 Eureka SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Enida Lama Online 16:00 684683665
A 03 / 02 / 2023 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Lushnjë 1000 Ylli Krakulli Shkolla "Daka" 14:30 684683665
A 03 / 02 / 2023 Junior Achievement of Albania VLERËSIMI FORMUES I NXËNËSIT DHE MENAXHIMI I KLASËS Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 0 Erida Koleci Hotel Hilton Garden 13.30 0035542259108
A 03 / 02 / 2023 Junior Achievement of Albania VLERËSIMI FORMUES I NXËNËSIT DHE MENAXHIMI I KLASËS Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 0 Ines Todhe Hotel Hilton Garden, Tiranë 13:30 0035542259108
A 03 / 02 / 2023 Junior Achievement of Albania VLERËSIMI FORMUES I NXËNËSIT DHE MENAXHIMI I KLASËS Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 0 Marina Topulli Hotel Hilton Garden, Tiranë 13:30 0035542259108
A 03 / 02 / 2023 Junior Achievement of Albania VLERËSIMI FORMUES I NXËNËSIT DHE MENAXHIMI I KLASËS Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 0 Dorina Rapti Hotel Hilton Garden, Tiranë 13:30 0035542259108
A 03 / 02 / 2023 Junior Achievement of Albania KLUBI I DEBATIT NË SHKOLLË DHE KOMUNITET Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 0 Ludmilla Stefani Hotel "Mondial, Rr."Muhamet Gjollesha", Tiranë 13.30 0035542259108
A 03 / 02 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 03 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Orgeta KAPO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 03 / 02 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA E SË ARDHMËS, ZBATIMI I KOMPETENCËS DIGJITALE NË MËSIMDHËNIE DHE INTEGRIMI NË LËNDËT MËSIMORE. TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Elidon Mema Rruga A.Demi 16:00 674910486
A 03 / 02 / 2023 BRIT'S CENTRE PLANIFIKIMI I KURRIKULËS DHE MONITORIMI I PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NËPËRMJET NJË PLATFORME TË DEDIKUAR TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200L ENEJDA VELIAJ Online 16:00 694603342
A 03 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Adem Tamo online 15.00 695252625
A 04 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 10.00 695252625
A 04 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS MIRËQENIA E NXËNËSVE ME NEVOJA TE VECANTA .E DREJTA PËR ARSIM E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA ARSIMORE. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 10:00 682237107
A 04 / 02 / 2023 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L Vella Veliaj Rr S Frasheri, Pall Delta1 ,sh 1; k 2, ish Ekspozita 9:00 694603342
A 04 / 02 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" ETIKA DHE KOMUNIKIMI (KULTURË LEGJISLATIVE) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Alma Lama Rr Ali Demi Tirane 09.30 674910486
A 04 / 02 / 2023 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1000 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 04 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 04 / 02 / 2023 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Ana Allkaj Online 10:00 684683665
A 04 / 02 / 2023 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 Ylli Krakulli Online 16:00 684683665
A 04 / 02 / 2023 Botime Pegi SH.P.K HARTIMI I TESTEVE PËRMBLEDHËSE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT BAZË, BAZUAR NË KOMPETENCA Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Shkodër 1300 Najada Hoxha Qendra Kolping, Rruga Marin Becikemi, 300 metra pas Katedrales se Shkodres 10:30 694007502
A 04 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 15.00 695252625
A 04 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho online 13.00 695252625
A 04 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE ALGJEBRIKE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TË TESTEVE MBI TO. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Artur Baxhaku Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 9:00 35542229590
A 04 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE GJEOMETRIKE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TË TESTEVE MBI TO Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Eriola Sila Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 12:00 35542229590
A 04 / 02 / 2023 SIDI EDUCATION Marrëdhëniet mësues-nxënës-prindër në klasë dhe jashtë saj në Arsimin Parauniversitar Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 Shpresa delija online 10:00
A 05 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TË NXËNIT ME BAZË PROJEKTI NË LËNDËN E GJEOGRAFISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Jostina Dhimitri Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 14.00 355422369987
A 06 / 02 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË ZHVILLIMI I DISA AFTËSIVE BAZË KRIJUESE MUZIKORE DHE ARTISTIKE PËR MËSUESIT E ARSIMIT FILLOR 1 Vlorë 1200 Eliona Lici UV, godina C, kati i peste. 14.00 692060990
A 06 / 02 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Edukimi I aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor për arsimin parauniversitar Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Vlorë falas Eva Cipi UV, godina C, kati i peste. 14.00 692060990
A 06 / 02 / 2023 Eureka GJITHËPËRFSHIRJA DOMOSDOSHMËRI PËR BARAZI SHOQËRORE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Loanca Godroli Online 16:00 684683665
A 06 / 02 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) METODA DHE STRATEGJI TË MBËSHTETJES SË FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA Gjitheperfshirja 2 Durrës 2 kredite - 2000 lekë Orneda Gega Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 14:00 0676895414
A 06 / 02 / 2023 Universiteti Barleti ZBATIMI I KURRIKULËS, METODOLOGJISE DHE VLERESIMIT NE ARSIMIN FILLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 06 / 02 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET) TEAVET 2 Durrës 2 kredite - 2000 lekë Amba Duka Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 13:00 0676895414
A 06 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 06 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 07 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I NXËNËSVE NË ARSIMIN FILLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anila LONDO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 07 / 02 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 07 / 02 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES TEK NXËNËSIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Durrës 2000 Rita Loloci UAMD 13.30 0676895414
A 07 / 02 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" IDENTIFIKIMI, PARANDALIMI DHE NDËRHYRJA NE SJELLJET PROBLEMATIKE TË NXËNËSVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Mimoza Çarka Universiteti i Gjirokastrës 13 00 pm
A 08 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rovena Vora online 15.00 695252625
A 08 / 02 / 2023 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 3000 Olta Murataj ONLINE 14.00 692083833
A 08 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 09 / 02 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Menaxhimi i klasës(TEAVET) TEAVET 1 Vlorë 1200 Elmira Kushta UV, godina C, kati i peste. 14.00 692060990
A 09 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS ARSIMI GJITHPËRFSHIRËS NË TË GJITHA NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Ermelinda HOXHALLI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 09 / 02 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 09 / 02 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Edukimi I aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të mesëm të ulët dhe të lartë parauniversitar Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Vlorë falas Enida Pulaj UV, godina C, kati i peste. 14.00 692060990
A 10 / 02 / 2023 Komisioni Kombëtar I Edukimit Katolik (KKEKSH) MJETET DHE MATERIALET E REJA DIDAKTIKE NË NDËRTIMIN E NJË PROGRAMI MËSIMOR PËR TEMATIKAT E FORMIMIT ETIK. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Gjirokastër 1000 Mirela Dautaj Andreozzi Gjirokaster 13.00 673805014
A 10 / 02 / 2023 Teacher and Students Training and Learning Center ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK PËRMES MËSIMDHËNIES PROBLEMORE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Berat 1000 lek/kredit Klotilda Jaupi Shkolla "Ylli i mëngjesit" 15.00
A 10 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TRAJTIMI NË KURRIKULËN E GJEOGRAFISË TË NDRYSHIMEVE PLANETARE NGA ZHVENDOSJA E PLLAKAVE TEKTONIKE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Romeo Hanxhari Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 13:00 355422369987
A 10 / 02 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT EDUKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË SHKOLLË 1 Elbasan 1000 ELDA GJERGJI Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 10 / 02 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT EDUKIMI I KOMPETENCËS PËR SIPËRMARRJEN PËRMES KURRIKULËS SË ARSIMIT BAZË 1 Elbasan 1000 Ardian Tana Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 10 / 02 / 2023 Instituti Europian i Tiranës PËRFSHIRJA E MËSUESVE DHE PRINDËRVE NË HARTIMIN E PLANIT INDIVIDUAL PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qark 1000 ALL Fiona Todhri Online, Google Meet 14.30
A 10 / 02 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS SITUATA E TË NXËNIT NË MATEMATIKË NË LIDHJE ME TIK-UN. PËRVOJA ME APLIKACIONET E PËRDORURA NË PROCESIN E TË MËSUARIT TË MATEMATIKËS TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 Dhurata Valera Tirane 16.00 697070480
A 10 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Brunilda Zenelaga online 15.00 695252625
A 10 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 11 / 02 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" EDUKIMI I AFTËSIVE PËR JETËN,ZBULIMI I POTENCIALIT TË NXËNËSVE DHE ORIENTIMI I TYRE DREJT KARRIERËS. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 leke Marjana Sinani Rr Ali Demi Tirane 09.30 674910486
A 11 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS EMERGJENCAT CIVILE DHE MBROJTJA NGA FATKEQESITË NATYRORE . Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anjeza KOLAMI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 14:00 682237107
A 11 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 10.00 695252625
A 11 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini online 13.00 695252625
A 11 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada online 15.00 695252625
A 11 / 02 / 2023 Instituti per Ndryshim dhe Lidership OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM DHE CËSHTJET KRITIKE Gjitheperfshirja 1 Vlorë pa pagesë Entela Kaleshi Qendra Rinore e Vlores, Pallati i Kulturës “Labëria”, Kati I, perballe hyrjes se Portit Detar Vlorë 10.00 697214712
A 11 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës NJOHJA E ROLIT TË MIKROORGANIZMAVE NË JETËN E NJERIUT SI NJË ASPEKT SHUMË I RËNDËSISHËM PËR AFTËSIMIN E NXËNËSVE PËR JETËN Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 Etleva Hamzaraj Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 11 / 02 / 2023 SHOQATA INTERNACIONALE PER SOLIDARITETIN (SHIS) IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I KUSHTEVE DHE I NEVOJAVE PËR TË ARRITUR NË NJË PLANIFIKIM GJITHËPËRFSHIRËS NË NJË INSTITUCION ARSIMOR 1 Tiranë- Qytet 0 (Vetem per mesuesit e projektit) Specialist IZHA Rruga "Vace Zela" 09:00 42263209
A 13 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS MIRËQENIA E NXËNËSVE ME NEVOJA TE VECANTA .E DREJTA PËR ARSIM E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA ARSIMORE. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 14 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 14 / 02 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" BULLIZMI 1 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Msc. Donika Koçi Universiteti i Gjirokastrës 13 00 pm
A 15 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë KONCEPTET E REJA PËR ZHVILLIMET E POPULLSISË DHE TEMATIKAT SOCIALE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Sokol Axhemi Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 14.00 355422369987
A 15 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS SHKAKTARËT, PASOJAT DHE PARANDALIMI I BULLIZMIT . Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 15 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho online 17.00 695252625
A 15 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Esmeralda Tasho online 15.00 695252625
A 16 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS PËRJASHTIMI DHE PËRFSHIRJA SOCIALE NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 17 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 17 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi online 15.00 695252625
A 17 / 02 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) EDUKIMI NDËRKULOR DHE TRAJTIMI I BARABARTË I NXËNËSVE . PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I FENOMENIT TË BULLIZMIT NË INSTITUCIONET ARSMORE Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 Rita Loloci UAMD 13.30 0676895414
A 17 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rovena Vora online 17.00 695252625
A 17 / 02 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS PËRFSHIRJA E METODAVE DHE TEKNIKAVE TË REJA TË MËSIMDHËNIES NË MËSIMIN NË PREZENCË DHE ATË ONLINE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Mimoza Matraxhiu Tirane 16.00 697070480
A 17 / 02 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 17 / 02 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 17 / 02 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT KOMPETENCAT NË KOMUNIKIMIN PEDAGOGJIK, KONFLIKTI PEDAGOGJIK DHE ZGJIDHJA E TIJ; VËSHTIRËSITË DHE TOLERANCA NE KP. 1 Elbasan 1000 Xhevdet Zekaj Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 17 / 02 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT TRAJTIMI I PROBLEMEVE TË SJELLJES (SJELLJE PROBLEMATIKE) 1 Elbasan 1000 Alma Muharremi Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 17 / 02 / 2023 Komisioni Kombëtar I Edukimit Katolik (KKEKSH) IMPAKTI I PËRFSHIRJES SË NJË NXËNËSI ME NEVOJA TË VEÇANTA NË KLASAT ME NXËNËS ME ZHVILLIM NEUROTIPIK DHE PREZANTIM I INSTRUMENTEVE PËR MANAXHIMIN E SITUATAVE PROBLEMATIKE NË KLASË Gjitheperfshirja 1 Gjirokastër 1000 Phd Megi Vjerdha (Shllaku) Gjirokaster 13.00 673805014
A 18 / 02 / 2023 Instituti per Ndryshim dhe Lidership OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM DHE CËSHTJET KRITIKE Gjitheperfshirja 1 Sarandë pa pagesë Entela Kaleshi Qendra JOBIS, Rruga Idriz Alidhima, Lagjja Nr.3, Godina 2, Sarande (perballe shkolles "9 Tetori" 10.00 697214712
A 18 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 13.00 695252625
A 18 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada online 15.00 695252625
A 18 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 10.00 695252625
A 18 / 02 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" BASHKEPUNIM ME KOMUNITETIN. KONCEPT I MIRATUAR I SHQK. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Ilir Bodini Rr Ali Demi Tirane 09.30 674910486
A 20 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 20 / 02 / 2023 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS METODOLOGJIA E SPORTEVE INDIVIDUALE(ATLETIKË+GJIMNASTIKË) Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3600 Dhimitraq Skenderi Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 15,00 696427876
A 20 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 20 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 20 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 20 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 21 / 02 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" TRAJNIME SIPAS PËRMBAJTJES SHKENCORE SIPAS FUSHAVE, LËNDËVE 1 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Msc. Mirela Koça Universiteti i Gjirokastrës 13 00 pm
A 21 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 21 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 21 / 02 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 22 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho online 15.00 695252625
A 22 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini online 17.00 695252625
A 22 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Etleva GRACENI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 22 / 02 / 2023 BRIT'S CENTRE IMPLEENTIMI I MËSIMIT DHE NJOHURIVE BAZË NËPËRMJET NJË PROJEKTI LËNDOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200L Petrina Mataj Online 16:00 694603342
A 24 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Joni Heard online 15.00 695252625
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 02 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT FORMIMI I KOMPETENCËS PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT 1 Elbasan 1000 Alma Muharremi Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 24 / 02 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT ROLI I MËSUESIT MENTOR DHE MENTORIMI NE ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE 1 Elbasan 1000 Beatrice Gani Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 25 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Albina Buci online 15.00 695252625
A 25 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 10.00 695252625
A 25 / 02 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" AFTËSITË SOCIALE DHE TË PUNUARIT NË EKIP. LOJA DHE RËNDËSIA NË ZHVILLIMIN DHE EDUKIMIN E FËMIJËVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 leke Katerina Grabova Rr Ali Demi Tirane 09.30 674910486
A 25 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 25 / 02 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Albina Buci online 13.00 695252625
A 27 / 02 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 01 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Joni Heard online 15.00 695252625
A 01 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS ARSIMI GJITHPËRFSHIRËS NË TË GJITHA NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Ermelinda HOXHALLI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 02 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 03 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Adem Tamo online 15.00 695252625
A 03 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS INTEGRIMI NDËRLËNDOR MES GJUHËS SHQIPE DHE LËNDËVE TË TJERA NË PROCESIN E TË NXËNIT, BAZUAR NË KOMPETENCA SI DHE METODA DHE TEKNIKA MËSIMORE EFIKASE NË LËNDËN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Dedë QOKAJ Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 03 / 03 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 03 / 03 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 03 / 03 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT AFTËSITË CROS DHE STRATEGJITË E PËRDORURA NGA MËSUESIT NË ZHVILLIMIN E TYRE NË FUNKSION TË PROCESIT MËSIMOR 1 Elbasan 1000 Merita Hoxha Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 04 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 10.00 695252625
A 04 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi online 15.00 695252625
A 04 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 13.00 695252625
A 06 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 08 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Orgeta KAPO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 08 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rovena Vora online 15.00 695252625
A 09 / 03 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 10 / 03 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 10 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini online 17.00 695252625
A 10 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho online 15.00 695252625
A 10 / 03 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT EDUKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË SHKOLLË 1 Elbasan 1000 ELDA GJERGJI Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 11 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 13.00 695252625
A 11 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada online 15.00 695252625
A 11 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 11 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 10.00 695252625
A 13 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I NXËNËSVE NË ARSIMIN FILLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anila LONDO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 14 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS EMERGJENCAT CIVILE DHE MBROJTJA NGA FATKEQESITË NATYRORE . Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anjeza KOLAMI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 15 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Brunilda Zenelaga online 15.00 695252625
A 16 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS SHKAKTARËT, PASOJAT DHE PARANDALIMI I BULLIZMIT . Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 17 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Esmeralda Tasho online 15.00 695252625
A 17 / 03 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 17 / 03 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 17 / 03 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT ETIKA PROFESIONALE E MËSUESIT SI FAKTOR I RËNDËSISHËM NË EDUKIM 1 Elbasan 1000 Ardian Tana Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 18 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi online 10.00 695252625
A 18 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 15.00 695252625
A 18 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 13.00 695252625
A 18 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 20 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 20 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 20 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 20 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 21 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 21 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 21 / 03 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 22 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini online 17.00 695252625
A 22 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho online 15.00 695252625
A 22 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Etleva GRACENI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 23 / 03 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln APLIKIMI I METODAVE TË REJA NË MËSIMDHËNIEN E GRAMATIKËS DHE I FJALORIT TË GJUHËS SË HUAJ Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 3000 Diana Tershana Rr. Qemal Stafa, Nr. 184 09:00 35542230880
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 03 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT BULLIZMI, PROBLEMATIKAT E KËTIJ FENOMENI NË INSTITUCIONET ARSIMORE SHQIPTARE 1 Elbasan 1000 Lenida Lekli Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 24 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Adem Tamo online 15.00 695252625
A 24 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS PËRJASHTIMI DHE PËRFSHIRJA SOCIALE NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 25 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Robert Jackson online 15.00 695252625
A 25 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 13.00 695252625
A 25 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 10.00 695252625
A 27 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 29 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Brunilda Zenelaga online 15.00 695252625
A 29 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Orgeta KAPO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 31 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada online 17.00 695252625
A 31 / 03 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 31 / 03 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 03 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 04 / 04 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 06 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 08 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 10 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS INTEGRIMI NDËRLËNDOR MES GJUHËS SHQIPE DHE LËNDËVE TË TJERA NË PROCESIN E TË NXËNIT, BAZUAR NË KOMPETENCA SI DHE METODA DHE TEKNIKA MËSIMORE EFIKASE NË LËNDËN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Dedë QOKAJ Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 10 / 04 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Hysej, prane universitetit, qendra Lincoln 09:00 35542230880
A 12 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 14 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 14 / 04 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 14 / 04 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 17 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 17 / 04 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Ismail Qemali, Nr 31 09:00 35542230880
A 20 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS EMERGJENCAT CIVILE DHE MBROJTJA NGA FATKEQESITË NATYRORE . Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anjeza KOLAMI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 21 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 25 / 04 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 25 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 25 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 04 / 05 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 16:00 693490470
A 08 / 05 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Hysej, prane universitetit, qendra Lincoln 09:00 35542230880
A 12 / 05 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 05 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Ismail Qemali, Nr 31 09:00 35542230880
A 16 / 05 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 19 / 05 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470