Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

05 / 09 / 2108

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR SIPAS METODOLOGJISË “ËANDA”

Kodi: 17DRZHP71

Agjensia: UNICEF & IZHA
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Berat
Adresa:: Berat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Pa tarifë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Specialist IZHA
Trajnues të tjerë:

16 / 12 / 2022

Titulli i modulit:

KOMUNIKIMI ME NXENESIT, ZHVILLIMI MOSHOR. MOTIVIMI, NXITJA E INISIATIVES DHE KRIJIMTARISE SE NXENESVE

Kodi: 17EKP34

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr S Frasheri
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

23 / 12 / 3121

Titulli i modulit:

METODOLOGJIA E MESIMDHENIES BAZUAR NE KOMPETENCA DHE SITUATAT E TE NXENIT NE CIKLIN FILLOR

Kodi: 17MN2

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Mësimdhënia dhe të nxënit
Qyteti: Tirane
Adresa:: Kampusi i ri universitar Rr Frang Bardhi
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Alfons Harizaj
Trajnues të tjerë:

23 / 12 / 3121

Titulli i modulit:

VLERESIMI I ARRITJEVE TE NXENESVE NE CIKLIN FILLOR

Kodi: 17PK14

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Kampusi i ri universitar Rr Frang Bardhi
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Dhurata Cuka
Trajnues të tjerë:

03 / 02 / 2022

Titulli i modulit:

Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

Kodi: 19ÇN120

Agjensia: UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS
Kategoria: TEAVET
Qyteti: Tirane
Adresa:: Universiteti i Sporteve
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1200
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Keida Ushtelenca
Trajnues të tjerë: Blerina Mema

04 / 02 / 2022

Titulli i modulit:

Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET)

Kodi: 19ÇN119

Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER
Kategoria: TEAVET
Qyteti: Gjirokaster
Adresa:: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14.00-18.00
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit -1 000 lekë
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Jaho Cana
Trajnues të tjerë: Kozeta Sala

11 / 02 / 2022

Titulli i modulit:

Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET)

Kodi: 19ÇN120

Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER
Kategoria: TEAVET
Qyteti: Gjirokaster
Adresa:: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Aida Sotiri
Trajnues të tjerë:

18 / 02 / 2022

Titulli i modulit:

Menaxhimi i klasës(TEAVET)

Kodi: 19ÇN118

Agjensia: UNIVERSITETI GJIROKASTER
Kategoria: TEAVET
Qyteti: Gjirokaster
Adresa:: Universiteti "E. Çabej", Mediateka, ora 14 00 - 18 00
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit - 1 000 lekë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Harallamb Margariti
Trajnues të tjerë: Gjergji Spiri