Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

05 / 09 / 2108

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR SIPAS METODOLOGJISË “ËANDA”

Kodi: 17DRZHP71

Agjensia: UNICEF & IZHA
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Berat
Adresa:: Berat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Pa tarifë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Specialist IZHA
Trajnues të tjerë:

03 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP133

Agjensia: 3TRE-CON IT
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Vlore
Adresa:: ONLINE
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1200
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Eva Cipi
Trajnues të tjerë: Eva Cipi

07 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", p. 38, sh. 1, ap. 1, Tiranë
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 Lekë
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

14 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", p. 38, sh. 1, ap. 1, Tiranë
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 Lekë
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

21 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", p. 38, sh. 1, ap. 1, Tiranë
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 Lekë
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

07 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr S Frasheri
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

11 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Durres
Adresa:: QKF art Cafe
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1200
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

18 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Lezhe
Adresa:: QKF
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1300
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë: