Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

05 / 09 / 2108

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR SIPAS METODOLOGJISË “ËANDA”

Kodi: 17DRZHP71

Agjensia: UNICEF & IZHA
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Berat
Adresa:: Berat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Pa tarifë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Specialist IZHA
Trajnues të tjerë:

22 / 06 / 2021

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", p. 38, sh. 1, ap. 1, Tiranë
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 lekë
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

29 / 06 / 2021

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", p. 38, sh. 1, ap. 1, Tiranë
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 lekë
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

03 / 12 / 2021

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP133

Agjensia: 3TRE-CON IT
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Vlore
Adresa:: ONLINE
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1200
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Eva Cipi
Trajnues të tjerë: Eva Cipi

22 / 06 / 2021

Titulli i modulit:

Organizimi dhe zhvillimi i punes se nje ekipi te suksesshem

Kodi: 21DRZHP98

Agjensia: SHKOLLA E DREJTOREVE
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Tirane
Adresa:: Online
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 2500 ALL
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Elda Lako
Trajnues të tjerë: Anila Alliu, Klotilda Jaupi

25 / 06 / 2021

Titulli i modulit:

ETIKA E BIZNESIT DHE MESIMDHENIA PER ETIKEN E BIZNESIT

Kodi: 17EKP128

Agjensia: JUNIIOR ACHIEVEMENT OF ALBANIA
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Shkoder
Adresa:: Shkoder
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Falas
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Alma Prendi
Trajnues të tjerë: Ermira Qosja, Genti Beqiri, Besarta Vladi, Ina Keci

25 / 06 / 2021

Titulli i modulit:

AFTESI PER SUKSES

Kodi: 17EKP129

Agjensia: JUNIIOR ACHIEVEMENT OF ALBANIA
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Shkoder
Adresa:: Shkoder
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Falas
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Alma Prendi
Trajnues të tjerë: Ermira Qosja, Genti Beqiri, Besarta Vladi, Ina Keci

06 / 07 / 2021

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr S Frasheri
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1200
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë: