Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...


Perzgjidhni nje nga fushat e kerkimit


... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

 

Lista e trajnimeve

Apliko Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
A 08 / 06 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Psikologjia e zhvillimit të fëmijës (TEAVET) TEAVET 1 Vlorë 1200 leke Entela Avdulaj Universiteti i Vlores Ismail Qemali, 14.00 692060990
A 08 / 06 / 2023 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 08 / 06 / 2023 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2500 Arbana ZHAPAJ ONLINE 14.00 692083833
A 08 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I NXËNËSVE NË ARSIMIN FILLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anila LONDO Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 682237107
A 08 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS SHKAKTARËT, PASOJAT DHE PARANDALIMI I BULLIZMIT . Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 682237107
A 08 / 06 / 2023 BRIT'S CENTRE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK, ZGJIDHJA E PROBLEMEVE NEPERMJET PROGRAMIMIT NË SCRATCH Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Bulqizë 1200L ENEJDA VELIAJ Online 18:00 694603342
A 08 / 06 / 2023 SAVE THE CHILDREN GATI PËR TË NXËNË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Mat Pa pagese, Ema Kasapi Burrel 13:30 42261840
A 08 / 06 / 2023 SAVE THE CHILDREN GATI PËR TË NXËNË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Mat Pa pagese, Ema Kasapi Burrel 13:30 42261840
A 08 / 06 / 2023 Anna Education PROGRAMI PËR VLERËSIMI NDËRKOMBËTAR TË NXËNËSVE(PISA). Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 Luiza Myrtaj Online 16:00 692435884
A 08 / 06 / 2023 Eureka GJITHËPËRFSHIRJA DOMOSDOSHMËRI PËR BARAZI SHOQËRORE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Loanca Godroli Online 17:00 684683665
A 08 / 06 / 2023 Filara Education PËRDORIMI I HISTORISË LOKALE NË PROCESIN E MËSIMDHËNIE NXËNIES DHE NË VEPRIMTARINË EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë/1 kredit Mirela Novruzaj Online 15:00 0692939590
A 08 / 06 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 08 / 06 / 2023 Qendra e Trajnimeve te Avancuara-QTA PROCESI I TË PYETURIT. TESTI. Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 1500 leke te reja (Krediti) Albana Deda( Ndoja) Rruga "Bilal Konxholli", Tirane 15:00 692078837
A 08 / 06 / 2023 LTC ALBANIA VLERËSIMI I NXËNËSIT.PROTOKOLLET DHE RUBRIKAT E VLERËSIMIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 684374777
A 08 / 06 / 2023 Shoqata për Trashëgimi dhe Edukim INTEGRIMI I NXËNËSVE ME VËSHTIRËSI NË TË NXËNË Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 Marisa Kerbizi Lagjja 6, Rruga Bashkimi, Durresi 8.00
A 08 / 06 / 2023 Shoqata për Trashëgimi dhe Edukim PROCESI I VETËVLERËSIMIT TË NXËNËSVE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Durrës 1000 Fjoralba Satka Lagjja 12, Rruga Bashkimi, Durresi 14.00
A 09 / 06 / 2023 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA BAZUAR NË PROJEKT DHE ZHVILLIMI I NJË PROJEKTI. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Olta LUSHA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 684374777
A 09 / 06 / 2023 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 Ylli Krakulli Online 17:00 684683665
A 09 / 06 / 2023 Anna Education PËRDORIMI I PLATFORMAVE ONLINE SI METODOLOGJI MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 Irma Hoxha Online 17:00 692435884
A 09 / 06 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Tiranë 17:00 693490470
A 09 / 06 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Tiranë 15:00 693490470
A 09 / 06 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) METODA DHE STRATEGJI TË MBËSHTETJES SË FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA Gjitheperfshirja 2 Durrës 2000 leke Orneda Gega UAMD 14:00 0676895414
A 09 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 682237107
A 09 / 06 / 2023 Universiteti Barleti KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 09 / 06 / 2023 Universiteti Barleti KARAKTERISTIKAT E VEÇANTA TË ZHVILLIMIT TË FËMIJVE 3-11 VJEÇ DHE I PARAADOLESHENTËVE 11-18 VJEÇ. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 Mirela Karabina ONLINE 14.00 692083833
A 09 / 06 / 2023 BRIT'S CENTRE KLIMA NË KLASË: MENAXHIMI I SJELLJEVE TË NDËRLIKUARA; MOTIVIMI E VETËRREGULLIMI I SJELLJEVE TË NXËNËSVE HAP DREJT VETAKTUALIZIMIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L Vella Veliaj Rr S Frasheri k2, ish Ekspozita 18:00 694603342
A 09 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 09 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 10 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 12.00 695252625
A 10 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 682237107
A 10 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 10.00 695252625
A 10 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT BAZUAR NË KOMPETENCA.TË NXËNËT PËR CDO NIVEL, MËSIMDHËNËS I SUKSESSHËM, SFIDË E DITËVE TONA Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2500 lekë Lindita Brasha Rruga A.Demi 09:30 674910486
A 10 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 15.00 695252625
A 10 / 06 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Tiranë 10:00 693490470
A 10 / 06 / 2023 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Evisa Kostrica Online 10:00 684683665
A 10 / 06 / 2023 Eureka SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Enida Lama Online 17:00 684683665
A 10 / 06 / 2023 LTC ALBANIA TË KUPTUARIT E GJËNDJES PSIKO-SOCIALE TË FËMIJËS PËRMES VIZATIMEVE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Matilda VORA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 10:00 684374777
A 10 / 06 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 11 / 06 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 17.00 699184016
A 11 / 06 / 2023 Filara Education PËRDORIMI I HISTORISË LOKALE NË PROCESIN E MËSIMDHËNIE NXËNIES DHE NË VEPRIMTARINË EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë/1 kredit Mirela Novruzaj Online 15:00 0692939590
A 11 / 06 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga sotir caci 18:00 693490470
A 11 / 06 / 2023 BRIT'S CENTRE PLANIFIKIMI I KURRIKULËS DHE MONITORIMI I PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NËPËRMJET NJË PLATFORME TË DEDIKUAR TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200L ENEJDA VELIAJ Online 18:00 694603342
A 12 / 06 / 2023 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L Vella Veliaj Rr S Frasheri k2, ish Ekspozita 18:00 694603342
A 12 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS INTEGRIMI NDËRLËNDOR MES GJUHËS SHQIPE DHE LËNDËVE TË TJERA NË PROCESIN E TË NXËNIT, BAZUAR NË KOMPETENCA SI DHE METODA DHE TEKNIKA MËSIMORE EFIKASE NË LËNDËN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Dedë QOKAJ Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 12 / 06 / 2023 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2500 Olta Murataj ONLINE 14.00 692083833
A 12 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" BASHKEPUNIM ME KOMUNITETIN. KONCEPT I MIRATUAR I SHQK. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Ilir Bodini Rruga A.Demi 17:00 674910486
A 12 / 06 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Menaxhimi i klasës(TEAVET) TEAVET 1 Vlorë 1200 Elmira Kushta UV, godina C, kati i peste. 14.00 692060990
A 12 / 06 / 2023 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Ana Allkaj Online 17:00 684683665
A 12 / 06 / 2023 LTC ALBANIA MODELE PËR MENAXHIMIN E KONFLIKTEVE. NDËRMJETËSIMI, NEGOCIMI DHE ZGJIDHJA E KONFIKTEVE. KLIMA Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 684374777
A 12 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" KORNIZA KURRIKULARE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Gjitheperfshirja 2 Gjirokastër 2 400 Lekë Mimoza Çarka Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00
A 12 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TRAJTIMI NË KURRIKULËN E GJEOGRAFISË TË NDRYSHIMEVE PLANETARE NGA ZHVENDOSJA E PLLAKAVE TEKTONIKE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Romeo Hanxhari Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 14.00 355422369987
A 12 / 06 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER Edukimi I aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor për arsimin parauniversitar Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 0 lekë Anila Dizdari Rektorati 15.00 692205666
A 12 / 06 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER Edukimi I aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të mesëm të ulët dhe të lartë parauniversitar Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 0 lekë Brunilda Lufi Auditori A3, Rektorati i Universitetit te Shkodres, Sheshi 2 Prilli 15.00 692205666
A 13 / 06 / 2023 LTC ALBANIA PUNA NË GRUP, CAKTIMI I ROLEVE DHE TË NXËNËT BASHKËVEPRUES. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 684374777
A 13 / 06 / 2023 Filara Education MATJA E PROGRESIT TË NXËNËSVE PËRMES PARATESTIT E PASTESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 1500 lekë/1 kredit Elmira Gjonaj Online 15:00 0692939590
A 13 / 06 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Tiranë 15:00 693490470
A 13 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 682237107
A 14 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Orgeta KAPO Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 682237107
A 14 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" ETIKA DHE KOMUNIKIMI (KULTURË LEGJISLATIVE) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Alma Lama Rruga A.Demi 17:00 674910486
A 14 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 15.00 695252625
A 14 / 06 / 2023 GAUSS DIFERENCIM SIPAS PARATESTEVE DIAGNOSTIKE NË FILLIM TË SEKUENCËS MËSIMORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Petrit Muka online 17.00 699184016
A 14 / 06 / 2023 LTC ALBANIA MË SHUMË PËR MEDIA LITERAY DHE MIRËQËNIËN MENDORE TË FËMIJËVE TANË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Majlinda KETA Shkolla "Elite", Tirane 9:00 684374777
A 14 / 06 / 2023 LTC ALBANIA MENAXHIMI I SITUATAVE TË FATKEQËSIVE NATYRORE DHE EMERGJENCAVE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Matilda VORA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 684374777
A 15 / 06 / 2023 LTC ALBANIA MIRËQËNIA FIZIKE, EMOCIONALE DHE PSIKO-SOCIALE E NXËNËSVE. BULLIZMI: STRATEGJI PËR MARDHËNIET E SHËNDETSHME Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Danjela BARUNI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 684374777
A 15 / 06 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 15 / 06 / 2023 Future Focus MARRËDHËNIET MIDIS MENDIMIT KRITIK, TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT. TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Blushi Rr. "Jeronim De Rada", Kulla nr, 2, Tirane 10:00 698013003
A 15 / 06 / 2023 Future Focus KODI I ETIKËS SË MËSUESIT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR PUBLIK DHE PRIVAT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Ilia Larti Rr. "Jeronim De Rada", Kulla nr, 2, Tirane 13.00 698013003
A 15 / 06 / 2023 Future Focus FENOMENI DHE KUPTIMI PËR BULLIZMIN NËPËR SHKOLLA. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 Ilia Larti Rr. "Jeronim De Rada", Kulla nr, 2, Tirane 10:00 698013003
A 15 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS EMERGJENCAT CIVILE DHE MBROJTJA NGA FATKEQESITË NATYRORE . Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anjeza KOLAMI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 16 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS MIRËQENIA E NXËNËSVE ME NEVOJA TE VECANTA .E DREJTA PËR ARSIM E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA ARSIMORE. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 16 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 16 / 06 / 2023 Future Focus REAGIMET E MUNDSHME STRESUESE TË MËSUESVE DHE NXËNËSVE TË LIDHURA ME NDIKIMET E FORTA TË SITUATAVE TË EPIDEMISË. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 Ilia Larti Rr. "Jeronim De Rada", Kulla nr, 2, Tirane 10:00 698013003
A 16 / 06 / 2023 LTC ALBANIA MË SHUMË PËR MEDIA LITERAY DHE MIRËQËNIËN MENDORE TË FËMIJËVE TANË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Majlinda KETA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 15:00 684374777
A 17 / 06 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 17 / 06 / 2023 LTC ALBANIA PARTNERITETI SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof. ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 684374777
A 17 / 06 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS STRATEGJITË E INTEGRIMIT TË NXËNËSVE ME AFTËSI NDRYSHE NË MËSIMDHËNIEN ONLINE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 Denata Toçe Tirane 10.00 697070480
A 17 / 06 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS NJË KOPSHT MIQËSOR PËR TË GJITHË FËMIJËT Gjitheperfshirja 1 Vlorë 1500 Florinda Tarusha Vlore 10.00 697070480
A 17 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 12.00 695252625
A 17 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 15.00 695252625
A 17 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS PËRJASHTIMI DHE PËRFSHIRJA SOCIALE NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 10:00 682237107
A 17 / 06 / 2023 UNIVERSITETI KATOLIK "ZONJA E KESHILLIT TE MIRE" PËRDORIMI I TIK-UT NË ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË MËSUESIT TË GJUHËS SË HUAJ TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 leke Shpresa Delija Universiteti Katolik Zoja e Keshillit te Mire" Rr. "Dritan Hoxha" 9.00 696878335
A 17 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" EDUKIMI I AFTËSIVE PËR JETËN,ZBULIMI I POTENCIALIT TË NXËNËSVE DHE ORIENTIMI I TYRE DREJT KARRIERËS. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2500 lekë Marjana Sinani Rruga A.Demi 09:30 674910486
A 17 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 lek/krediti Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 10.00 695252625
A 19 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET) TEAVET 2 Gjirokastër 2 400 Lekë Prof.asoc. Jaho Cana Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00
A 19 / 06 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 682237107
A 19 / 06 / 2023 LTC ALBANIA ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM NË SHQIPËRI KALON PËRMES EDUKIMIT FIOZOFIK SI DHE EDUKIMI ME LIRINË NË SISTEMIN PARAUNNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Majlinda KETA Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 684374777
A 20 / 06 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 16:00 693490470
A 21 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" NORMAT DREJTSHKRIMORE DHE ZBATIMI NË INSTITUCIONET ARSIMORE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Mimoza Kore Rruga A.Demi 17:00 674910486
A 21 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 21 / 06 / 2023 GAUSS DIFERENCIM SIPAS PARATESTEVE DIAGNOSTIKE NË FILLIM TË SEKUENCËS MËSIMORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Petrit Muka online 17.00 699184016
A 22 / 06 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 22 / 06 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 23 / 06 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 23 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Robert Jackson Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 15.00 695252625
A 24 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" BASHKEPUNIM ME KOMUNITETIN. KONCEPT I MIRATUAR I SHQK. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Ilir Bodini Rruga A.Demi 09:30 674910486
A 24 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 12.00 695252625
A 24 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 lek/krediti Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 10.00 695252625
A 24 / 06 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 26 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 LEKE PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 26 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 200 Lekë Aida Sotiri Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00
A 26 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 26 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE Daniela Hasa FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 27 / 06 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 27 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 LEKE PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 27 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 15.00 695252625
A 29 / 06 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 29 / 06 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 30 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 LEKE PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 30 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 LEKE DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 30 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 30 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 30 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 LEKE DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 30 / 06 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 30 / 06 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 01 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 01 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 01 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 14:00 695252625
A 03 / 07 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 05 / 07 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 05 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Joni Heard Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 05 / 07 / 2023 GAUSS DIFERENCIM SIPAS PARATESTEVE DIAGNOSTIKE NË FILLIM TË SEKUENCËS MËSIMORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Petrit Muka online 16.00 699184016
A 07 / 07 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 17.00 699184016
A 07 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 07 / 07 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 08 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 08 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 14:00 695252625
A 08 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 08 / 07 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 08 / 07 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 17.00 699184016
A 11 / 07 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 12 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rovena Vora Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 14 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 14 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 14:00 695252625
A 14 / 07 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 16.00 699184016
A 15 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 15 / 07 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tirane 15:00 693490470
A 15 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 17 / 07 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tirane 15:00 693490470
A 19 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 17.00 695252625
A 19 / 07 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 17.00 699184016
A 21 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 17:00 695252625
A 21 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 17:00 695252625
A 22 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 22 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 22 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 24 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE Daniela Hasa FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 LEKE PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 07 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 17.00 699184016
A 25 / 07 / 2023 GAUSS DIFERENCIM SIPAS PARATESTEVE DIAGNOSTIKE NË FILLIM TË SEKUENCËS MËSIMORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Petrit Muka online 17.00 699184016
A 25 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 LEKE PROF. ASOC. DR. MIGENA ALIMEHMETI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 25 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 26 / 07 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tirane 15:00 693490470
A 26 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 28 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Joni Heard Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 28 / 07 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema rruga sotir caci 15:00 693490470
A 28 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 LEKE DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 LEKE DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 LEKE PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 07 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 LEKE DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 29 / 07 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Mirela Celami online 17.00 699184016
A 29 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 29 / 07 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 02 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Joni Heard Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 04 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 05 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 05 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 09 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 11 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 17:00 695252625
A 12 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 14:00 695252625
A 12 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 12.00 695252625
A 12 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 10:00 695252625
A 12 / 08 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 17.00 699184016
A 12 / 08 / 2023 GAUSS DIFERENCIM SIPAS PARATESTEVE DIAGNOSTIKE NË FILLIM TË SEKUENCËS MËSIMORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Petrit Muka online 17.00 699184016
A 12 / 08 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 16.00 699184016
A 18 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 19 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 14.00 695252625
A 19 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 12.00 695252625
A 19 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 10.00 695252625
A 19 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 10.00 695252625
A 19 / 08 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 15.00 699184016
A 19 / 08 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 16.00 699184016
A 21 / 08 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 23 / 08 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 23 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 25 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 17.00 695252625
A 25 / 08 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 26 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha, ish ekspozita 15.00 695252625
A 26 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Robert Jackson Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 10.00 695252625
A 26 / 08 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 15.00 699184016
A 26 / 08 / 2023 GAUSS SITUATA E TË NXËNIT. REZULTATET E TË NXËNIT, BURIMET E TË NXËNIT DHE PLANIFIKIMI I TYRE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 15.00 699184016
A 26 / 08 / 2023 GAUSS VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE I NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l MSC Mirela Celami online 10.00 699184016
A 26 / 08 / 2023 GAUSS DIFERENCIM SIPAS PARATESTEVE DIAGNOSTIKE NË FILLIM TË SEKUENCËS MËSIMORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000l Petrit Muka online 10.00 699184016
A 28 / 08 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) rruga sotir caci tirane 16:00 693490470
A 30 / 08 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 30 / 08 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rovena Vora Bulevardi Gjergj Fishta, ish ekspozita 15.00 695252625
A 01 / 09 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 01 / 09 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 05 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 08 / 09 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 13 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga sotir caci tirane 16:00 693490470
A 15 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 15 / 09 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 19 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 22 / 09 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 26 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 29 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 29 / 09 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470