Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
26 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 200 Lekë Aida Sotiri Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00