Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
19 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET) TEAVET 2 Gjirokastër 2 400 Lekë Prof.asoc. Jaho Cana Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00