Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
12 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" KORNIZA KURRIKULARE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Gjitheperfshirja 2 Gjirokastër 2 400 Lekë Mimoza Çarka Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00