Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
05 / 06 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" IDENTIFIKIMI, PARANDALIMI DHE NDËRHYRJA NE SJELLJET PROBLEMATIKE TË NXËNËSVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Gjirokastër 1 200 Lekë Mimoza Çarka Universiteti "Eqrem Çabej" 13:00