Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
31 / 05 / 2023 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Edukimi I aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të mesëm të ulët dhe të lartë parauniversitar Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet free Marsela Shehu Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 14.00 696427876