Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
29 / 05 / 2023 Anna Education ARSIMI I KOMBINUAR(BLENDED LEARNING) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 Irma Hoxha Online 17:00 692435884