Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
30 / 05 / 2023 Anna Education PROGRAMI PËR VLERËSIMI NDËRKOMBËTAR TË NXËNËSVE(PISA). Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 Luiza Myrtaj Online 16:00 692435884