Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
30 / 05 / 2023 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Edukimi I aftësive sipërmarrëse për mësuesit e ciklit të ulët dhe parashkollor për arsimin parauniversitar Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet free Juel Jarani Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 15,00 696427876