Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
10 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT BAZUAR NË KOMPETENCA.TË NXËNËT PËR CDO NIVEL, MËSIMDHËNËS I SUKSESSHËM, SFIDË E DITËVE TONA Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2500 lekë Lindita Brasha Rruga A.Demi 09:30 674910486