Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
07 / 06 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" METODOLOGJI E PUNËS DIDAKTIKE ME NXËNËS ME VËSHTIRËSI NË TË NXËNË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Lediona Asabella Pata Rruga A.Demi 17:00 674910486