Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
07 / 06 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Menaxhimi i klasës(TEAVET) TEAVET 1 Vlorë 1200 Elmira Kushta UV, godina C, kati i peste. 14.00 692060990