Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
17 / 06 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS NJË KOPSHT MIQËSOR PËR TË GJITHË FËMIJËT Gjitheperfshirja 1 Vlorë 1500 Florinda Tarusha Vlore 10.00 697070480