Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
03 / 06 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS NDËRTIMI I AFTËSIVE TË TË LEXUARIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Persida Asllani Tirane 15.00 697070480