Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
01 / 06 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS PËRGATITJA E NXËNËSVE PËR TESTIMIN E GJUHËS SHQIPE DHE TË LETËRSISË NË MATURËN SHTETËRORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Dhurata Shehri Tirane 15.00 697070480