Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
22 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Etleva GRACENI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107