Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
12 / 06 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TRAJTIMI NË KURRIKULËN E GJEOGRAFISË TË NDRYSHIMEVE PLANETARE NGA ZHVENDOSJA E PLLAKAVE TEKTONIKE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Romeo Hanxhari Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 14.00 355422369987