Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
07 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA INTERAKTIVE NË LËNDËT E SHKENCAVE NATYRORE (1-12) Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 3000 leke Alma Lama Rr Ali Demi Tirane 16.00 674910486