Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
06 / 12 / 2022 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS METODOLOGJIA E SPORTEVE INDIVIDUALE(ATLETIKË+GJIMNASTIKË) Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3600 Dhimitraq Skenderi Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 15,00 696427876