Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
07 / 12 / 2022 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET) TEAVET 1 Tiranë- Qytet 1200 Keida Ushtelenca Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 16.00 696427876