Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
23 / 03 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln APLIKIMI I METODAVE TË REJA NË MËSIMDHËNIEN E GRAMATIKËS DHE I FJALORIT TË GJUHËS SË HUAJ Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 3000 Diana Tershana Rr. Qemal Stafa, Nr. 184 09:00 35542230880