Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
21 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MË SHUMË PËR MEDIA LITERAY DHE MIRËQËNIËN MENDORE TË FËMIJËVE TANË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Majlinda KETA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777