Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
19 / 12 / 2022 LTC ALBANIA PARTNERITETI SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof. ass. Ledia KASHAHU Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777