Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
05 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MIRËQËNIA FIZIKE, EMOCIONALE DHE PSIKO-SOCIALE E NXËNËSVE. BULLIZMI: STRATEGJI PËR MARDHËNIET E SHËNDETSHME Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Danjela BARUNI Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777