Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
12 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MENAXHIMI I SITUATAVE TË FATKEQËSIVE NATYRORE DHE EMERGJENCAVE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Matilda VORA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777