Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
13 / 12 / 2022 LTC ALBANIA TË KUPTUARIT E GJËNDJES PRIKO-SOCIALE TË FËMIJËS PËRMES VIZATIMEVE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Aida GOGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777