Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
11 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MODELE PËR MENAXHIMIN E KONFLIKTEVE. NDËRMJETËSIMI, NEGOCIMI DHE ZGJIDHJA E KONFIKTEVE. KLIMA Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777