Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
09 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA BAZUAR NË PROJEKT DHE ZHVILLIMI I NJË PROJEKTI. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Olta LUSHA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777