Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
08 / 12 / 2022 LTC ALBANIA PROGRAMI PËR VLERËSIM NDËRKOMBËTAR TË NXËNËSVE (PISA) Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 16:30 684374777