Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
10 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" METODOLOGJI E PUNËS DIDAKTIKE ME NXËNËS ME VËSHTIRËSI NË TË NËNË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Lediona Asabella Pata Rr Ali Demi Tirane 09.30 674910486