Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
27 / 01 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS MENAXHIMI I SJELLJES DHE ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE NË KLASË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Denata Toçe Tirane 16.00 697070480