Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
13 / 01 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS TEKNIKAT E PYETJEVE DHE DISKUTIMIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Ermira Ymeraj Tirane 16.00 697070480