Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
16 / 12 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS PËRFSHIRJA E METODAVE DHE TEKNIKAVE TË REJA TË MËSIMDHËNIES NË MËSIMIN NË PREZENCË DHE ATË ONLINE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Mimoza Matraxhiu Tirane 16.00 697070480