Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
09 / 12 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS NDËRTIMI I AFTËSIVE TË TË LEXUARIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qark 1500 Dhurata Shehri Tirane 16.00 697070480