Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
13 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË NDRYSHME TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TESTEVE NË FIZIKË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Polikron Dhoqina Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590