Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
11 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës NJOHJA E ROLIT TË MIKROORGANIZMAVE NË JETËN E NJERIUT SI NJË ASPEKT SHUMË I RËNDËSISHËM PËR AFTËSIMIN E NXËNËSVE PËR JETËN Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 Etleva Hamzaraj Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590