Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
04 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE ALGJEBRIKE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TË TESTEVE MBI TO. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Artur Baxhaku Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 9:00 35542229590