Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
15 / 12 / 2022 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) EDUKIMI NDËRKULOR DHE TRAJTIMI I BARABARTË I NXËNËSVE . PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I FENOMENIT TË BULLIZMIT NË INSTITUCIONET ARSMORE Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 Rita Loloci UAMD 13.30 0676895414