Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
09 / 12 / 2022 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET) TEAVET 1 Durrës 1000 Rita Loloci UAMD 13.00 0676895414