Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
08 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Media literacy and online comunication (TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Doc.Msc.Majlinda Bobrati Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm