Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
15 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" KOMUNIKIMI ME NXËNËSIT, PRINDËRIT, KOLEGËT 1 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Msc. Mirela Koça Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm