Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
15 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Menaxhimi i klasës(TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Doc. Harallamb Margariti Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm