Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
05 / 12 / 2022 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) PLATFORMAT E MËSIMIT ONLINE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Durrës 2000 leke Menada Petro Universiteti Durresit, Fakulteti Edukimit, Salla 503 dhe Online 14:30 0676895414