Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
17 / 12 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik PARAGRAFËT DHE ESEJA PESËPARAGRAFËSHE. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Bardhyl Musai Tirane 10:00