Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
13 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE IMPLEENTIMI I MËSIMIT DHE NJOHURIVE BAZË NËPËRMJET NJË PROJEKTI LËNDOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1300L Petrina Mataj Rr S Frasheri k2, Tirane ,ish Ekspozita 15;00 694603342