Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
08 / 10 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" METODOLOGJI E PUNËS DIDAKTIKE ME NXËNËS ME VËSHTIRËSI NË TË NËNË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Lediona Asabella Pata Rruga Ali Demi 09:30 674910486