Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
29 / 10 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik TEKNIKAT E PYETJEVE TË HAPURA DHE DISKUTIMET. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Adrola Kanakciu Tirane 10:00